You are here

Öljyntorjuntajärjestelmän parantaminen perustamalla öljyntorjunnan tietokannan (Kolarctic Project)

Storvik Consult oli yksi "Enhancement of Oil Spill Response System by Establishing Oil Database" –hankkeen (Kolarctic ENPI CBC 2007-2013 –ohjelman raihoittaman) partnereista

Econet Group

Econet Group on veden ja jäteveden käsittelyn asiantuntijoita

Maaperän kunnostus Krasnoen kylässä

Öljytuotteiden saastuttaman maaperän kunnostus Vienanjoen ja Vienanmeren vesistön luonnonsuojelualueella Primorjen Arkangelin alueen Krasnoen kylän läheisyydessä –hanke oli yksi Venäjän Federaation arktisen meriympäristösuojelun kansallisen toimintaohjelman tukeminen (NPA–Arctic Project) –hankkeen puitteissa suoritettavista esi-investointitutkimuksista.

Öljylähteet Voivozhskoe-öljyesiintymässä

Storvik Consult on tehnyt Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön toimeksiannosta Komin tasavallan (Timan-Pechoran maakunta) Voivozhskoe-öljyesiintymän öljylähteiden kunnostamisen ennakkoyleistutkimuksen.

Öljytuotteiden saastuttaman maaperän kartoitus Arkangelin alueella

Storvik Consult on tehnyt NEFCO:n toimeksiannosta esitutkimuksen tarvittavista toimenpiteistä, jotka koskevat Venäjän Barentsin alueen öljytuotteilla ja muilla vaaralisilla aineilla saastuneita maita; tietojen keräämistä, rekisteröimistä ja muokkaamista.

Öljyvahinkojen torjuntajärjestelmä

Storvik Consult on tehnyt tutkimuksen tärkeimmistä keinoista, joita voi soveltaa Venäjän kansallisen arktisten öljyvahinkojen torjuntajärjestelmän parantamiseksi. Arktisen meriympäristösuojelun kansallinen toimintaohjelma (NPA–Arctic Project) -pilottihankkeessa tutkimusesimerkkeinä käytettiin Barentsinmerta ja Vienanmerta.

Alueelliset esi-investointitutkimukse

Storvik Consult:n tehtävä oli valmistella esi-investointitutkimukset 5-8 valitulle investointihankkeelle näiden toteuttamiseksi Venäjän Keskiarktisen alueella