Lepse-ydinpolttoainevarasto

Tilaaja: Nuvia Limited, YK
Hankkeen toteutusaika: huhtikuusta 2010 lähtien

Vuonna 2008 Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki (European Bank for Reconstruction and Development, EBRD) ja Venäjän ydin- ja säteilyturvallisuuskeskus allekirjoittivat täytäntöönpanosopimuksen väliaikaisena ydinjätevarastona toimivan Lepse-huoltoaluksen käytöstä poiston 1.vaiheen rahoittamiseksi.

Huhtikuussa 2010 Nuvia Limited nimitettiin hankkeen kansainväliseksi konsultiksi.

Rooli hankkeessa: Storvik Consult on toiminut Nuvia Limited’n aliurakoitsijana ja suorittanut seuraavia tehtäviä

  • Tekninen avustaminen asiakirjojen laadinnassa
  • Nuvia Limited’n ja venäläisten osapuolten välisen yhteistyön koordinointi
  • Avustaminen toimistotöissä ja työkohteessa sekä paikallisessa logistiikassa
  • Tulkkaus- ja käännöspalvelut