Avustaminen Save the Children Norway -järjestön projektissa

Tilaaja: Save the Children Norway -järjestön Venäjän sivutoimisto (Redd Barna)
Hankkeen toteutusaika: 2004-2006

Save the Children Norway ja Murmanskin kaupunginhallinto avasivat yhdessä  Lasten ja nuorten syrjäytymisen ja huumeiden käytön torjuntakeskuksen Murmanskissa. Hanke oli osa Murmanskin alueen nuorisoon kohdistuvaa sosiaaliohjelmaa.

Rooli hankkeessa: Storvik Consult valvoi keskuksen rakentamista ja kunnostuksen teknistä toteutusta, suoritti kustannusseurantaa ja antoi suosituksia hankkeen toteutuksen optimoinnista.

Storvk Consult: 5/23 office 645, Vorovskogo str., Murmansk, RUSSIA / Tel. +7 8152 488 290 / Fax +7 8152 690 290 / E-Mail: murmansk@storvik.com